Ulica Powstańców

Ulica Wolności jest dla tramwajów jednokierunkowa. W drodze powrotnej tramwaje jadą równoległą do Wolności ulicą Powstańców.

Budynek Zespołu Szkół Technicznych

Zabytkowe kamienice

W charakterystycznym budynku z wieżyczką mieściła się słynna w okolicy Restauracja Pod Dzwonem

Uważny obserwator dostrzeże zegar zamontowany na jednej z narożnych kamienic